Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Bołoz, 2016


Verfasser: Beata Bołoz
Titel: „Państwo” w państwie? O europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej i jego ponadnarodowym charakterze
In: Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość. Tom I
Herausgeber: Roman Kordonski, Łukasz Muszyński, Oleksandra Kordonska, Danuta Kamilewicz-Rucińska, Janusz Ruciński
Erscheinungsjahr: 2016
Erscheinungsort: Lwów-Olsztyn
Verlag: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Seiten: 40-49
ISBN: 78-617-7193-94-3
Zugänglichkeit: Volltext


CategoryEVTZLiteratur2016 CategoryEVTZLiteraturB CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturRecht CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden