Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for Jankowski2013


Show raw source

===== Jankowski, Doświadczenia Euroregionu Nysa..., 2013=====

**autor:** Andrzej Jankowski
**tytuł:** Doświadczenia Euroregionu Nysa w tworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Omówienie wystąpienia
**w:** NowakPyzowskaEUWTTatry
**rok:** 2013
**strony:** 73-75
**dostępność:** oryginał MK
**język:** polski i słowacki
----
CategoryEVTZLiteraturJ CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften