Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for Joskowiak2011


Show raw source

===== Jóskowiak, Studia Europejskie 2011=====

**autor:** Kazimierz Jóskowiak
**tytuł:** Od euroregionu do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej: europejskie projekty integracyjne na poziomie lokalnym i regionalnym
**czasopismo:** [[http://www.ce.uw.edu.pl/program-wydawniczy/kwartalnik/wyswietl-kwartalnik?magazine_id=106#kwartalnik Studia Europejskie]]
**rocznik:** 2011
**numer:** 2
**strony:** 143-155
**dostępność:** b.d.
----
CategoryEVTZLiteraturJ CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2011