Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for Lazutka2012


Show raw source

==== Łazutka, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 2012====

**autor:** Paulina Łazutka
**tytuł:** Euroregion a Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej − analiza prawnoporównawcza
**czasopismo:** ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA
**rocznik:** 2012
**tom:** 270
**strony:** 81−91
**dostępność:**
- w całości w [[http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1946/81-91.pdf?sequence=1 repozytorium UŁ]]
- skan
----
CategoryEVTZLiteratur2011 CategoryEVTZLiteraturL CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturZeitschriftenartikel