Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Literatur2003
  E V T Z Literatur2004
  E V T Z Literatur2005
  E V T Z Literatur2006
  E V T Z Literatur2007
  E V T Z Literatur2008
  E V T Z Literatur2009
  E V T Z Literatur2010
  E V T Z Literatur2011
  E V T Z Literatur2012
  E V T Z Literatur2013
  E V T Z Literatur2014
  E V T Z Literatur2015
  E V T Z Literatur2016
  Blaurock Hennighaus...
  Buchholtz2016
  C E S C I Legal Acc...
 Literaturdatenbank
  Cendrowicz2016
  Commission2016
  Commission2016a
  Engl2016
  Evrard2016
  Gyelnik2016
  Jaburek2016
  Klotz Trettel2016
  Krzymuski2016
  Krzymuski2016a
  Krzymuski Tölle2016
  Kusiak Winter2016
  Perkowski2016
  Pucher2016
  Pucher Hamza2016
  Rozowicz2016
  Saalbach2016
  Schilling2016
  Sielker2016
  Sohnle2016
  Storbeck2016
  Studzieniecki2016
  Studzieniecki E P T...
  Svensson2016
  Ulrich2016
  Ulrich2016a
  Ulrich2016b
  Zon2016a
  Zon2016b
  E V T Z Literatur2017
  E V T Z Literatur2018
  E V T Z Literatur2019
  E V T Z Literatur A
  E V T Z Literatur Arbe...
  E V T Z Literatur B
  E V T Z Literatur C
  E V T Z Literatur D
  E V T Z Literatur Deut...
  E V T Z Literatur E
  E V T Z Literatur Engl...
  E V T Z Literatur F
  E V T Z Literatur Fran...
  E V T Z Literatur G
  E V T Z Literatur Gesu...
  E V T Z Literatur H
  E V T Z Literatur I
  E V T Z Literatur Ital...
  E V T Z Literatur J
  E V T Z Literatur K
  E V T Z Literatur L
  E V T Z Literatur M
  E V T Z Literatur Mult...
  E V T Z Literatur N
  E V T Z Literatur O
  E V T Z Literatur P
  E V T Z Literatur Poli...
  E V T Z Literatur Poln...
  E V T Z Literatur R
  E V T Z Literatur Raum...
  E V T Z Literatur Raum...
  E V T Z Literatur S
  E V T Z Literatur Slow...
  E V T Z Literatur Span...
  E V T Z Literatur T
  E V T Z Literatur U
  E V T Z Literatur V
  E V T Z Literatur W
  E V T Z Literatur Z
  E V T Z Literatur Zeit...
  E V T Z Vergaberecht
  M O T2013
 Startseite
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

EVTZ-relevante Literatur aus dem Jahr 2016


Folgende 33 Seiten gehören zu CategoryEVTZLiteratur2016:

BlaurockHennighausen2016 [Blaurock/Hennighausen, EVTZ als Rahmen universitärer Kooperation, 2016]
Buchholtz2016 [Buchholtz, NVwZ 2016]
CategoryEVTZLiteratur [Kategorie: Literaturdatenbank zum EVTZ]
Cendrowicz2016 [Cendrowicz, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
CESCILegalAccessibility2016 [CESCI, Legal accessibility, 2016]
Commission2016 [European Commission, Patients’ Rights ..., 2016]
Commission2016a [European Commission, Patients’ Rights ..., 2016]
Engl2016 [Engl, Bridging borders..., 2016]
Evrard2016 [Evrard, The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)..., 2016]
Gyelnik2016 [Gyelnik, Cross-border Health Care Cooperation..., 2016]
Jaburek2016 [Jaburek, WissR 2016]
KlotzTrettel2016 [Klotz/Trettel, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Alpenraum...., 2016]
Krzymuski2016 [Krzymuski, Potencjał EUWT w publicznym transporcie zbiorowym..., 2016]
Krzymuski2016a [Krzymuski, Transport Miejski i Regionalny 2016]
KrzymuskiTölle2016 [Krzymuski/Tölle, Deutsch-polnische grenzübergreifende Zusammenarbeit..., 20]
KusiakWinter2016 [Kusiak-Winter, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
Perkowski2016 [Perkowski, Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej..., 2016]
Pucher2016 [Pucher, 2016]
PucherHamza2016 [Pucher/Hamza, 2016]
Rozowicz2016 [Różowicz, ST 2016]
Saalbach2016 [Saalbach, European Groupings of Territorial Cooperation, 2016]
Schilling2016 [Schilling, Europarecht 2016]
Sielker2016 [Sielker, Neuere Kooperationsformen..., 2016]
Sohnle2016 [Sohnle, L’institutionnalisation de la coopération..., 2016]
Storbeck2016 [Storbeck, Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit, 2016]
Studzieniecki2016 [Studzieniecki, The determinants of EGTC development in Poland, 2016]
StudzienieckiEPT2016 [Studzieniecki, EPT 2016]
Svensson2016 [Svensson, Territory, Politics, Governance 2016]
Ulrich2016 [Ulrich, Die deutsch-polnische Kooperation..., 2016]
Ulrich2016a [Ulrich, 2016]
Ulrich2016b [Ulrich, Participatory governance..., 2016]
Zon2016a [Zoń, Kompetencje władzy wykonawczej ..., 2016]
Zon2016b [Zoń, Zapewnienie skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym..., 2]


CategoryEVTZLiteratur
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden