Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Literatur2003
  E V T Z Literatur2004
  E V T Z Literatur2005
  E V T Z Literatur2006
  E V T Z Literatur2007
  E V T Z Literatur2008
  E V T Z Literatur2009
  E V T Z Literatur2010
  E V T Z Literatur2011
  E V T Z Literatur2012
  E V T Z Literatur2013
  E V T Z Literatur2014
  E V T Z Literatur2015
  E V T Z Literatur2016
  E V T Z Literatur2017
  E V T Z Literatur2018
  E V T Z Literatur2019
  E V T Z Literatur A
  E V T Z Literatur Arbe...
  E V T Z Literatur B
  E V T Z Literatur C
  E V T Z Literatur D
  E V T Z Literatur Deut...
  E V T Z Literatur E
  E V T Z Literatur Engl...
  E V T Z Literatur F
  E V T Z Literatur Fran...
  E V T Z Literatur G
  E V T Z Literatur Gesu...
  E V T Z Literatur H
  E V T Z Literatur I
  E V T Z Literatur Ital...
  E V T Z Literatur J
  E V T Z Literatur K
 Literaturdatenbank
  Drab Kledzik2009
  Footman2014
  Janssen Knippschild...
  Kahl2012
  Kawalko2015
  Kentenowska2012
  Klinkmueller2017
  Klinkmüller2014
  Klotz Trettel2016
  Klotz Trettel2017
  Kment2010
  Kment2012
  Knippschild2017
  Knoefel2017
  Korczak2006
  Korczak2009
  Kortese2018
  Kosikowski Salachna...
  Kozak2013
  Krajewski2010
  Krzymuski2016
  Krzymuski2016a
  Krzymuski2017a
  Krzymuski2017b
  Krzymuski Kubicki2014
  Krzymuski Kubicki2015
  Krzymuski Kubicki U...
  Krzymuski Tölle2016
  Ksenicz2014
  Kubicki2017
  Kudert Kopec2017
  Kuligowski2012
  Kusiak- Winter2015
  Kusiak Winter2009
  Kusiak Winter2011
  Kusiak Winter2016
  Kusiak Winter2017
  Malatinec Kyjovsky2...
  Müller Klostermann...
  E V T Z Literatur L
  E V T Z Literatur M
  E V T Z Literatur Mult...
  E V T Z Literatur N
  E V T Z Literatur O
  E V T Z Literatur P
  E V T Z Literatur Poli...
  E V T Z Literatur Poln...
  E V T Z Literatur R
  E V T Z Literatur Raum...
  E V T Z Literatur Raum...
  E V T Z Literatur S
  E V T Z Literatur Slow...
  E V T Z Literatur Span...
  E V T Z Literatur T
  E V T Z Literatur U
  E V T Z Literatur V
  E V T Z Literatur W
  E V T Z Literatur Z
  E V T Z Literatur Zeit...
  E V T Z Urteile
  E V T Z Vergaberecht
  M O T2013
 Startseite
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Lit.: Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015


Spis treści:
1. Zmiany w rozporządzeniu o EUWT
1.1. Zadania EUWT
1.1.1. Zbieżność kompetencji
1.1.2. Ograniczenia przedmiotowe
1.1.3. Zakres zadań a cele stawiane przed EUWT
1.1.4. Współfinansowanie działalności z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
1.1.5. Wykonywanie uprawnień o charakterze władczym
1.2. Akty organizacyjne EUWT
1.3. Prawo właściwe
1.3.1. Właściwe prawo unijne
1.3.2. Prawo krajowe
1.3.3. Uwagi odnośnie do hierarchii źródeł prawa
1.4. Członkowie EUWT
1.4.1. Władze na szczeblu krajowym
1.4.2. Przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE
1.4.3. Przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
1.4.4. Udział państw trzecich (art. 3 ust. 1 lit. f rozporządzenia o EUWT)
1.4.5. EUWT jako członek w innym ugrupowaniu
1.5. Odpowiedzialność EUWT i jego członków
1.6. Pracownicy ugrupowania
1.6.1. Indywidualne umowy o pracę
1.6.2. Delegowanie pracowników do ugrupowania
1.6.3. Zatrudnienie na podstawie stosunku publicznoprawnego
1.7. Ułatwienie tworzenia ugrupowań
2. EUWT i europejska współpraca terytorialna
3. EUWT i zamówienia publiczne
4. Wnioski
autorzy: Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
tytuł: EUWT 2.0? Reforma rozporządzenia o europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej szansą na ożywienie współpracy transgranicznej podmiotów publicznych
czasopismo: Samorząd Terytorialny
rok: 2015
numer: 6
strony: 23-37
dostępność:
  • w całości w Lex Omega
  • skan

CategoryEVTZLiteraturK CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2015 CategoryEVTZLiteraturZeitschriftartikel CategoryEVTZLiteraturRecht
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden