Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for Bucholski2009


Show raw source

=====Lit.: Bucholski, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)..., 2009=====

>>**Spis treści**:
Zagadnienia wstępne
Regulacje EUWT-R
Regulacje EUWT-U
Wnioski końcowe>>**autor:** Bucholski Rafał
**tytuł:** Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jako międzynarodowa forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego
**w:** SlugockiSamorzadTerytorialnyWPolsceIWEuropie
**strony:** 437-358
**dostępność:** skan
----
CategoryEVTZLiteraturB CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2009 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel