Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Lit.: Bucholski, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)..., 2009


Spis treści:
Zagadnienia wstępne
Regulacje EUWT-R
Regulacje EUWT-U
Wnioski końcowe
autor: Bucholski Rafał
tytuł: Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jako międzynarodowa forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego
w: SlugockiSamorzadTerytorialnyWPolsceIWEuropie
strony: 437-358
dostępność: skan

CategoryEVTZLiteraturB CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2009 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden