Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

EVTZ-relevante Literatur: Polnisch


Folgende 79 Seiten gehören zu CategoryEVTZLiteraturPolnisch:

Adamczuk2012 [Adamczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012]
Adamczuk2014 [Adamczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014]
Adamczuk2015 [Adamczuk, Uwarunkowania powstania..., 2015]
AdamczykGierczak2007 [Adamczyk/Gierczak, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 2007]
AdamowiczJanulewicz2018 [Adamowicz/Janulewicz, 2018]
BaronOchojski2013 [Baron/Ochojski, Studia Ekonomiczne 2013]
Bołoz2016 [Bołoz, 2016]
Branda2009 [Branda, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009]
Bucholski2009 [Lit.: Bucholski, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)...]
Buczynska2013 [Buczyńska, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ..., 2013]
Bussmann2008a [Lit.: Bussmann, Przegląd Prawa i Administracji, 2008]
Bussmann2008b [Lit.: Bussmann, Samorząd Terytorialny 2008]
Bussmann2009 [Lit.: Bussmann, Samorząd Terytorialny 5/2009]
CategoryEVTZLiteratur [Kategorie: Literaturdatenbank zum EVTZ]
Cendrowicz2010 [Cendrowicz, Z2010]
Cendrowicz2016 [Cendrowicz, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
Cyrankiewicz2009 [Cyrankiewicz, Rzeczpospolita 2009]
DrabKledzik2009 [Drab/Kledzik, Europejskie ugrupowanie..., 2009]
Dumala2009 [Dumała, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2009]
Dumala2009a [Dumała, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009]
Dumala2012 [Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, 2012]
FicFic2013 [Fic/Fic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013]
Galuszka2010 [Gałuszka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010]
Gembiak2013 [Gembiak, Wykorzystanie instrumentu EUWT..., 2013]
GintowtDziewaltowska2006 [Gintowt-Dziewałtowska, Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006..., 20]
Grosse2012 [Grosse, Samorząd Terytorialny, 2012]
GuillermoRamirez2013 [Guillermo Ramirez, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 201]
Hofericova2013 [Hofericova, Funkcjonowanie Europejskich Ugrupowań..., 2013]
Jankowski2013 [Jankowski, Doświadczenia Euroregionu Nysa..., 2013]
Joskowiak2011 [Jóskowiak, Studia Europejskie 2011]
Joskowiak2013 [Jóskowiak, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
Kawalko2015 [Kawałko, Barometr Regionalny 2015]
Kentenowska2012 [Kentenowska, Rozwój form współpracy samorządów..., 2012]
Korczak2006 [Korczak, Formy współdziałania komunalnego..., 2006]
Korczak2009 [Korczak, Ewolucja from współdziałania..., 2009]
KosikowskiSalachna2012 [Kosikowski/Salachna (red.), Finanse samorządowe..., 2012]
Kozak2013 [Kozak, ZN WSEI, 2013]
Krzymuski2016 [Krzymuski, Potencjał EUWT w publicznym transporcie zbiorowym..., 2016]
Krzymuski2016a [Krzymuski, Transport Miejski i Regionalny 2016]
KrzymuskiKubicki2015 [Lit.: Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015]
Ksenicz2014 [Ksenicz, RIE 2014]
Kuligowski2012 [Kuligowski, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej a współpraca .]
KusiakWinter2009 [Kusiak-Winter, Nowa jakość we współpracy podmiotów publicznych..., 2009]
KusiakWinter2011 [Kusiak-Winter, Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec..., 2011]
KusiakWinter2016 [Kusiak-Winter, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
Ladysz2006 [Ładysz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006]
Ladysz2011a [Ładysz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej..., 2011]
Lazutka2012 [Łazutka, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 2012]
Lewkowicz2013 [Lewkowicz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej..., 2013]
Lewkowicz2013a [Lewkowicz, Samorząd Terytorialny 2013]
Martinez2013 [Martinez, Rola Komitetu Regionów..., 2013]
Medza2014 [Mędza, EUWT - nowy wymiar..., 2014]
Medza2015 [Mędza, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej w Polsce , 2015]
MiaskowskaMazuryk2010 [Miaskowska-Daszkiewicz/Mazuryk, Roczniki Nauk Prawnych 2010]
MIiRKomentarz2015 [MiIR, Komentarz do rozporządzeń unijnych..., 2015]
Mik2013 [Mik, Zeszyty Prawnicze, 2013]
Musiałkiewicz2015 [Musiałkiewicz, 2015]
Nevlazla2013 [Nevlazla, Stowarzyszenie Region "Tatry"..., 2013]
Ocskay2013 [Ocskay, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
PancerCybulska2015 [Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 201]
Perkowski2016 [Perkowski, Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej..., 2016]
PerkowskiZon2017 [Perkowski, Zoń 2017]
Piotrowska2011 [Piotrowska, Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 2011]
Plociniczak2008 [Płociniczak, PEwP 2008]
Pyrgiel2013 [Pyrgiel, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2013]
Rozowicz2016 [Różowicz, ST 2016]
Ruszkowski2013 [Ruszkowski, Struktura wielopoziomowego zarządzania..., 2013]
Sałamacha2018 [Sałamacha, Spójność terytorialna... 2018]
Semenov2014 [Semenov, Wybrane aspekty rozwoju transportu i logistyki..., 2014]
Skorupska2014 [Lit.: Skorupska, Policy Paper, 2014]
Skorupska2015 [Lit.: Skorupska, Dyplomacja samorządowa..., 2015]
Sobczak2018 [Sobczak, Wyzwania... 2018]
Studzieniecki2015 [Studzieniecki, EUWT..., 2015]
StudzienieckiEPT2016 [Studzieniecki, EPT 2016]
Szczeglowa2010 [Szczegłowa, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2010]
Szymanski2013 [Szymański, EUWT jako partner samorządu..., 2013]
ZdunczukStudnicka2013 [Zduńczuk-Studnicka, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia]
Zon2016a [Zoń, Kompetencje władzy wykonawczej ..., 2016]
Zon2016b [Zoń, Zapewnienie skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym..., 2]


Umfangreiche Zusammenstellung der polnischsprachingen Literatur ist auch hier abrufbar.

CategoryEVTZLiteratur
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden