Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Hofericova, Funkcjonowanie Europejskich Ugrupowań..., 2013


autor: Zuzana Hofericova
tytuł: Funkcjonowanie Europejskich Ugrupowań Współpracy terytorialnej na Słowacji. Omówienie wystąpienia
w: NowakPyzowskaEUWTTatry
rok: 2013
strony: 49-51
dostępność: oryginał MK
język: polski i słowacki

CategoryEVTZLiteraturH CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden