Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Adamczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012


autor: Adamczuk Franciszek
tytuł: Nowa strategia rozwoju Euroregionu Neisse−Nisa−Nysa (ERN) − jej uwarunkowania i ewaluacja
czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
rocznik: 2012
tom: 246
strony: 13−23
dostępność: repozytorium UE Wrocław Całość
ISSN: 1899-3192

CategoryEVTZLiteraturA CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2012
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden