Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Gembiak, Wykorzystanie instrumentu EUWT..., 2013


autor: Przemysław Gembiak
tytuł: Wykorzystanie instrumentu EUWT w rozwoju współpracy transgranicznej - uwarunkowania i perspektywy. Omówienie wystąpienia
w: NowakPyzowskaEUWTTatry
rok: 2013
strony: 45 -48
dostępność: oryginał
język: polski i słowacki

CategoryEVTZLiteraturG CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden