Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Sobczak, Wyzwania... 2018


Verfasser: Jacek Sobczak
Titel: Wyzwania prawa unijnego dla administracji publicznej
in: Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Bożena Czwojdrak (Hrsg.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia
Seiten: 187-218
Zugänglichkeit: w całości na stronach Senatu
ISBN: 978-83-65711-42-7


CategoryEVTZLiteratur2018 CategoryEVTZLiteraturS CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturRecht CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden