Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for Sobczak2018


Show raw source

====Sobczak, Wyzwania... 2018====

||**Verfasser:**|| Jacek Sobczak ||
||**Titel:**|| Wyzwania prawa unijnego dla administracji publicznej ||
||**in:**|| Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Bożena Czwojdrak (Hrsg.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia||
||**Seiten:**|| 187-218 ||
||**Zugänglichkeit:**|| w całości na [[https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultaktualnosci/2/10541/1/samorzad_internet.pdf stronach]] Senatu ||
||**ISBN:**|| 978-83-65711-42-7||

----
CategoryEVTZLiteratur2018 CategoryEVTZLiteraturS CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturRecht CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel