Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Kosikowski/Salachna (red.), Finanse samorządowe..., 2012


redaktorzy: Cezary Kosikowski, Joanna Salachna
autorzy: Ewa Czołpińska [et al.]
tytuł: Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi.
podtytuł: wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów
wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
rok wydania: 2012
EAN/ISBN: 9788326407482
dostępność:
  • częściowo w Google Books
  • biblioteka CP (QL 020 K86 F4)
  • skan
uwagi o EUWT na str. 226 i nast.

CategoryEVTZLiteraturK CategoryEVTZLiteraturS CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2012 CategoryEVTZLiteraturRecht
CategoryEVTZLiteraturMonografie
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden