Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Ładysz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej..., 2011


Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie i przedmiot działalności EUWT
3. Współpraca terytorialna a konkurowanie samorządów terytorialnych
4. Współpraca terytorialna a zadania własne samorządu
5. Relacje transgraniczne
6. Typy współpracy w ramach EUWT
7. Funkcjonujące i potencjalne EUWT w Unii Europejskiej
8. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej z udziałem podmiotów polskich
9. Warunki skutecznej współpracy w ramach EUWT
10. Podsumowanie
autor: Ładysz Jerzy
tytuł: Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej - od konkurowania do integracji transgranicznej
w: Mikołajewicz Z. (red.) Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
miejsce wydania: Opole
rok wydania: 2011
strony: 29-41
ISBN: 978-83-7395-456-4
dostępność:
  • kopia

CategoryEVTZLiteratur2011 CategoryEVTZLiteraturL CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden