Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Branda, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009


autor: Pavel Branda
tytuł: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Podstawowa analiza rozporządzenia i jego potencjalnego zastosowania w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa
rok: 2009
dostępność: uwagi: odniesienie do The Lead Partner Principle and the EGTC

CategoryEVTZLiteraturB CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2009 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden