Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Szymański, EUWT jako partner samorządu..., 2013


autor: Jakub Szymański
tytuł: EUWT jako partner samorządu województwa małopolskiego w realizacji działań z zakresu europejskiej współpracy terytorialnej. Omówienie wystąpienia
w: NowakPyzowskaEUWTTatry
rok: 2013
strony: 52-54
dostępność: oryginał MK
język: polski i słowacki

CategoryEVTZLiteraturS CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden