Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Różowicz, ST 2016

Inhaltsverzeichnis:
1. Ograniczenia możliwości podjęcia współpracy
2. Scentralizowane działania zakupowe, realizowane przez centralną jednostkę zakupującą
3. Wspólne udzielenie zamówienia
4. Utworzenie wspólnego podmiotu
5. Porównanie poszczególnych form współpracy
6. Podsumowanie
Verfasser: Konrad Różowicz
Titel: Formy międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy udzielaniu zamówień publicznych
Zeitschrift: Samorząd Terytorialny
Jahrgang: 2016
Heft: 9
Seiten: 54-63
Zugänglichkeit: Lex Omega + Biblio


CategoryEVTZLiteratur2016 CategoryEVTZLiteraturR CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturRecht CategoryEVTZLiteraturZeitschriftartikel CategoryEVTZLiteraturVergaberecht
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden