Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for Rozowicz2016


Show raw source

===== Różowicz, ST 2016=====
>>**Inhaltsverzeichnis:**
1. Ograniczenia możliwości podjęcia współpracy
2. Scentralizowane działania zakupowe, realizowane przez centralną jednostkę zakupującą
3. Wspólne udzielenie zamówienia
4. Utworzenie wspólnego podmiotu
5. Porównanie poszczególnych form współpracy
6. Podsumowanie>> ||**Verfasser:** || Konrad Różowicz||
||**Titel:** || Formy międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy udzielaniu zamówień publicznych||
||**Zeitschrift:** ||Samorząd Terytorialny||
||**Jahrgang:** ||2016||
||**Heft:** ||9||
||**Seiten:** ||54-63||
||**Zugänglichkeit:** ||Lex Omega + [[http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171190443 Biblio]]||

----
CategoryEVTZLiteratur2016 CategoryEVTZLiteraturR CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturRecht CategoryEVTZLiteraturZeitschriftartikel CategoryEVTZLiteraturVergaberecht