Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Lit.: Bussmann, Przegląd Prawa i Administracji, 2008


autor: Annette Bussmann
tytuł: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy instrument europejski mający na celu wspieranie współpracy transgranicznej samorządów terytorialnych
czasopismo: Przegląd Prawa i Administracji
rocznik: 2008
numer: LXXVII
strony: 41-52
dostępność: copy (MK)

CategoryEVTZLiteraturB CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2008 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden