Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Guillermo Ramirez, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013


autor: Martín Guillermo Ramírez
tytuł: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej: rozporządzenie, doświadczenia, perspektywy, wyzwania
w: NowakPyzowskaEUWTTatry
rok: 2013
strony: 33-44
dostępność: oryginał MK
język: polski i słowacki

CategoryEVTZLiteraturG CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden