Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Nevlazla, Stowarzyszenie Region "Tatry"..., 2013


autor: Milan Nevlazla
tytuł: Stowarzyszenie Region "Tatry" a Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry. Omówienie wystąpienia
w: NowakPyzowskaEUWTTatry
rok: 2013
strony: 70-72
dostępność: oryginał MK
język: polski i słowacki

CategoryEVTZLiteraturN CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden