Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Szczegłowa, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2010


autorka: Zenia Szczegłowa
tytuł: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej we współpracy transgranicznej
w: Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010
strony: 50-61
dostępność:
  • w całości na stronach wydawnictwa
  • wersja elektroniczna (całości)
ISBN: 9788392942184

CategoryEVTZLiteratur2010 CategoryEVTZLiteraturS CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturRecht CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel S
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden