Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Zoń, Zapewnienie skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym..., 2016


Verfasser: Zoń, Wojciech
Titel: Zapewnienie skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym na przykładzie polskich regulacji o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej
in: Perkowski/Zoń, Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I
Jahr: 2016
Seiten: 165-176
Zugänglichkeit: Volltext

CategoryEVTZLiteraturZ CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2016 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturRecht
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden