Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Zduńczuk-Studnicka, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia z o.o. ..., 2013


autor: Grażyna Zduńczuk-Studnicka
tytuł: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia z o.o. - doświadczenia związane z procesem tworzenia Ugrupowania
w: NowakPyzowskaEUWTTatry
rok: 2013
strony: 63-69
dostępność: oryginał
język: polski i słowacki

CategoryEVTZLiteraturZ CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden