Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Gałuszka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010


Spis treści:
Wstęp
1. Pojęcie współpracy transgranicznej
2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) – organizacja i finansowanie
3. Zalety i wady EUWT jako formy współpracy transgranicznej
Podsumowanie
autor: Krzysztof Gałuszka
tytuł: Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej jako forma współpracy transgranicznej
EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION AS A FORM OF TRANSBORDER COOPERATION

czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
seria: Ekonomiczne Problemy Usług
zeszyt: 61
rocznik: 2010
tom: 620
strony: 107-116
dostępność:
CategoryEVTZLiteraturG CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2010 CategoryEVTZLiteraturZeitschriftenartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden