Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Martinez, Rola Komitetu Regionów..., 2013


autor: Alfonso Alcolea Martinez
tytuł: Rola Komitetu Regionów oraz Platformy Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej
w: NowakPyzowskaEUWTTatry
rok: 2013
strony: 28-32
dostępność:
  • oryginał
język: polski i słowacki

CategoryEVTZLiteraturM CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturSlowakisch CategoryEVTZLiteratur2013 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturPolitikwissenschaften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden