Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Cendrowicz, Z2010


Autor: Dominika Cendrowicz
Titel: Formy prawne współpracy transgranicznej w polskim porządku prawnym

Zeitschrift: Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
Heft: 8
Jahr: 2010
tom:
Seiten: 85-96
Zugänglichkeit:
CategoryEVTZLiteratur2010 CategoryEVTZLiteraturC CategoryEVTZLiteraturZeitschriftartikel CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteraturRecht
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden