Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for TschechischeRepublikEVTZRecht


Show raw source

=====Das Recht zum EVTZ in der Tschechischen Republik (CZ)=====


Ausführungsvorschriften wurden im [[http://www.euroregion-silesia.cz/download.php?id=156 Gesetz vom 7.5.2008]] beschlossen:
**Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. ""218//2000"" Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů** (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).

Die einzelnen Vorschriften befinden sich in Art. 18a ff dieses Gesetzes. Die vereinheitliche Fassung befindet sich auf den Seiten eines komerziellen Verlages ([[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-248#cast5 ZÁKON ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje]]).

----
CategoryEVTZNationaleVorschriften