Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Das Recht zum EVTZ in der Tschechischen Republik (CZ)Ausführungsvorschriften wurden im Gesetz vom 7.5.2008 beschlossen:
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).

Die einzelnen Vorschriften befinden sich in Art. 18a ff dieses Gesetzes. Die vereinheitliche Fassung befindet sich auf den Seiten eines komerziellen Verlages (ZÁKON ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje).


CategoryEVTZNationaleVorschriften
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden